Casa Traveria - Merceria Online Sabadell
Casa Traveria - Mercería Online Sabadell
Contáctanos al 937250576 o info@merceriacasatraveria.com

Avís Legal

PRIMERA TITULAR DEL WEB

El titular del web és ROSER CANALS SALLENT amb CIF: 38936139-Z, amb domicili social a Passeig de la Plaça Major, 66, 08202 Sabadell Barcelona (en endavant, la prestadora). Poden contactar amb la PRESTADORA per e-mail: info@merceriacasatraveria.com o a l’adreça postal anteriorment indicada.

SEGONA.- OBJECTE DEL WEB

L’PRESTADORA posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi als dominis, www.merceriacasatraveria.com i www.merceriacasatraveria.com, (d’ara endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant unes webs de caràcter informatiu.

TERCERA ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre. L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part de ROSER CANALS SALLENT, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant ROSER CANALS SALLENT, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB. El maquinari i programari necessaris per accedir al web seran per compte dels USUARIS. L’PRESTADORA no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització. Tampoc serà responsable LA PRESTADORA de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB, per causes alienes a la voluntat o al control de la prestadora.

QUARTA.- CONTINGUTS DEL WEB

Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per ROSER CANALS SALLENT. L’idioma utilitzat per LA PRESTADORA a la WEB serà el Català, el Castellà i l’Anglès, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. L’PRESTADORA no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les seves conseqüències. L’PRESTADORA podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la WEB, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris . Són propietat de LA PRESTADORA tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a LA PRESTADORA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, per la qual cosa cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de lA PRESTADORA. L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement. La pàgina web comprèn els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual. Les dades recollides a través del formulari «NEWSLETTER» proporcionat a la WEB, seran objecte de tractament amb la finalitat d’establir un canal d’informació, destinat a remetre-li informació promocional per mitjans electrònics, relativa a productes de naturalesa idèntica o similar a què vosté . hagi adquirit. En qualsevol cas, en cada missatge que li remetem per mitjans electrònics, inclourem un mitjà senzill i gratuït a través del qual Un. Podrà sol·licitar no rebre ulteriors comunicacions comercials de la prestadora. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap empresa, sota cap concepte, ni seran utilitzades per remetre publicitat de tercers. Vostè té dret, en qualsevol moment i de forma gratuïta a: Cancel·lar les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’e-mail: info@merceriacasatraveria.com respectivament (utilitzant el compte de correu registrada); I a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades per correu postal o presencialment, a l’adreça dalt indicada. Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de LA PRESTADORA ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no. Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de la PRESTADORA. L’PRESTADORA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la WEB per a l’obertura d’altres. L’PRESTADORA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA.- USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la WEB de LA PRESTADORA ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de lA PRESTADORA o de tercers usuaris. Els usuaris no faran ús dels continguts del web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests. L’PRESTADORA no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar. L’accés als continguts del web per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a la PRESTADORA qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés al web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal. L’PRESTADORA podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i facin mal be tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris del web. L’PRESTADORA podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre la PRESTADORA i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB. Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de LA PRESTADORA modificar o alterar els continguts d’aquesta, ho hauran de comunicar immediatament a la PRESTADORA.

SISÈ.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’PRESTADORA d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigides. Les dades demanades a través dels formularis «CONTACTAR» proporcionats a la WEB o que siguin enviats per correu electrònic, seran objecte de tractament amb la finalitat de gestionar les relacions comercials o contractuals que Un. Vulgui mantenir amb la prestadora, així com per donar compliment a les sol·licituds, comandes i serveis que Un. realitzi o dirigeixi a la prestadora. Addicionalment, l’informem que la normativa sobre comerç electrònic permet a la prestadora remetre-li informació promocional per mitjans electrònics, relativa a productes de naturalesa idèntica o similar als que Un. Hagi adquirit. En qualsevol cas, en cada missatge que li remetem per mitjans electrònics, inclourem un mitjà senzill i gratuït a través del qual Un. Podrà sol·licitar no rebre ulteriors comunicacions comercials de la prestadora. Addicionalment, podrem utilitzar les seves dades per remetre-li informació promocional per mitjans convencionals no electrònics, excepte que Un. Ens indiqui el contrari. Si Un. No desitja rebre publicitat de la prestadora per mitjans publicitaris, li preguem marqui aquesta casella □
¿En que podemos ayudarte?