Casa Traveria - Merceria Online Sabadell
Casa Traveria - Mercería Online Sabadell
Contáctanos al 937250576 o info@merceriacasatraveria.com

Bases legals concurs Instagram

BASES LEGALS CONCURS Instagram

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.
Casa Traveria dura a terme un concurs dirigit a tota persona amb un perfil real i no dirigit a participar en sortejos (en endavant, el CONCURS), amb la finalitat de fomentar la participació i interacció en el perfil d’Instagram del compte @casatraveria a Espanya per part dels seus usuaris.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
El CONCURS es durà a terme dins de l’Estat Espanyol, exclusivament per a usuaris de Instagram que acceptin les presents bases legals mitjançant participació en el mateix i compleixin els requisits descrits en aquestes bases.

3. ÀMBIT TEMPORAL.
El període de participació en el CONCURS començarà el dia 25 de Maig de 2020 i finalitzarà el dia 31 de maig amb el sorteig entre els participants.

4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS.
El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.

5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS.
El present concurs es comunicarà durant el període en què es trobi actiu a través del compte d’Instagram.

6. REQUISITS, PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS.
Per concursar, els participants hauran de:
6.1. Ser seguidor / a de comptes d’Instagram: @casatraveria i seguir sent-ho fins a el menys la data de realització de l’sorteig.
Seran “seguidors” aquelles persones que tinguin pressionada la casella “Seguir” de cadascuna de els comptes d’Instagram esmentades.

6.2. Comentar la foto de l’sorteig i etiquetar a una persones, quedant exclosos aquells comentaris amb els mateixos comptes etiquetades.

6.4. Es podrà comentar tantes vegades com vulgui, sempre que compleixi amb els requisits anteriors. Quedaran exclosos tots aquells comentaris amb etiquetes repetides de les mateixes comptes.

6.5. Les dades personals de l’guanyador @, han de ser facilitats als organitzadors abans de el 15 de juny de 2020, mitjançant els canals facilitades. Un cop passada aquesta data, aquestes dades
no podran ser modificats.

6.6. El sorteig es realitzarà a traves de la plataforma EasyPromos.

7. PREMI
El guanyador s’emporta dues mascaretes a escollir i les despeses d’enviament seran coberts pels comptes organitzadores.

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
Un cop finalitzat el sorteig, s’ha d’informar la persona guanyadora a través de l’aplicació de Instagram.

Si transcorreguts 5 dies des de la finalització de l’concurs no s’aconsegueix contactar amb el guanyador, s’assignarà el premi a el següent finalista.

9.- RESERVES I LIMITACIONS
Els organitzadors es reserven la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants les dades no estiguin complets o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar al concurs.

Els organitzadors es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

11.- ACCEPTACIÓ
La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases.
La manca d’aquesta acceptació per part de l’participant comportarà l’exclusió del seu participació en el CONCURS.

12.-AGRAÏMENT
Els agraciats amb el premi, han de publicar una fotografia en el seu compte d’Instagram presa amb el premi fent esment als comptes organitzadores de l’sorteig.

¿En que podemos ayudarte?